Vet du hvem du egentlig ER?

I hverdagen kan man fort glemme hvem man er. Ikke at man er Jens eller Per, men hva man er.  Vi mennesker er skapt i Guds bilde, vi er som Han. Dvs at vi er "tre enigheter". Vi har en ånd, en sjel og et legeme.  Gud, Han er også det, en Kropp som er …

Reklamer